Konfiguracja pijuice_cli na OSMC

  pawel   June 3, 2019, 8:58 p.m.

Czy jest PiJuice ?

PiJuice to w skrócie przenośna platforma zasilająca przeznaczona dla komputerów raspberry pi. Moduł wyposażony jest w baterię o pojemności 1820mAh, posiada zintegrowany zegar RTC. Ponadto posiada 3 programowalne przyciski oraz dwie diody LED. Płytkę można zakupić tutaj - cena około 250 zł.

PiJuice

Konfiguracja

Użytkownicy raspbian nie powinni mieć żądnych problemów z zainstalowaniem oprogramowania. Niestety na OSMC natknąłem się na kilka problemów. Poniżej zamieszczam opis jak skonfigurować pijuice_cli na OSMC:

Aktualizujemy system

sudo apt-get update && sudo apt-get -y dist-upgrade

Instalujemy zależności:

sudo apt-get install -y python3-urwid i2c-tools python3-smbus lua5.2

Edytujemy plik /boot/config.txt (wymagane prawa roota) i dodajemy poniższą linijkę jeśli jej nie mamy:

dtparam=i2c_arm=on

Edytujemy plik /etc/modules i dodajemy poniższą linijkę:

i2c-dev

Następnie uruchamiamy ponownie nasze raspberry pi i dodajemy użytkownika osmc do grupy i2c poleceniem:

sudo usermod -G i2c osmc

Ponownie restartujemy komputer.

Pobieramy najnowszą paczkę pijuice_base ze strony projektu(w chwili pisania tego artykuły jest to wersja 1.4)

wget https://github.com/PiSupply/PiJuice/raw/master/Software/Install/pijuice-base_1.4_all.deb

Instalujemy pobrany pakiet:

sudo dpkg -i pijuice-base_1.4_all.deb

Uruchamiamy oprogramowanie poleceniem pijuice_cli. Powinniśmy zobaczyć okno jak poniżej.

0PiJuice_cli

Leave comment